Stopka redakcyjna


Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Robert Schmidt
newtrade-fashion
Oberlausitzer Str. 42A
02733 Cunewalde
Niemcy
Telefon: +49 35877/139943
E-mail: info@yakuzapremiumstore.com
 

WhatsApp: 0170/9234138

 

VAT UE.: DE253391042

właściwy organ nadzorczy ds. audiowizualnych usług medialnych:

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.

Jesteśmy gotowi, a nie zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.